Wady technologii LED

Wady technologii LED:

  • Wysoka cena początkowa instalacji. Oświetlenie oparte na systemie LED jest dużo droższe niż systemy oparte na konwencjonalnych źródłach światła. W perspektywie długoterminowej, zastosowanie technologii LED jest korzystne ze względu na znacząco mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz niższe koszty napraw.
  • Wrażliwość na jakość zasilania, diody LED są bardzo wrażliwe na wszelkie skoki i przepięcia w sieci elektrycznej, nawet krótkotrwałe przekroczenie dopuszczalnego prądu pracy może je uszkodzić. W celu minimalizacji ryzyka przepięcia powinno używać się zasilacze o dobrej jakości oraz wdrożyć mechanizmy, które stabilizują lub ograniczają prąd.
  • Brak współpracy z tradycyjnymi ściemniaczami oświetlenia.